Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru için örnek vekaletname (HMK m. 74)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 74’e göre alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru ve taraf temsili görevi üstlenen avukatın vekaletnamesinde bu hususta  özel yetkili bulunması gerekir. Vekaletnamesinde özel yetki bulunmayan avukat, ADR yollarına başvuramaz, müvekkilini temsil edemez. Kanunun koyucu ADR yollarını saymamış ADR yollarının kapsamının belirlenmesini öğretiye bırakmıştır. Öğretide kabul gören ADR yollarından bazıları şunlardır:

Okumaya devam et

Günlük kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Arabuluculuk ile İlgili Kitaplar

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Resmi Gazetede yayınlanarak bir kısım hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu konuda yapılan akademik çalışmaların arttığı gözlenmektedir. Son zamanlarda arabulucu.com aracılığıyla tarafımıza ulaşarak litaratür konusunda yardım isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak için günümüz itibariyle doğrudan arabuluculuk ile ilgili olan ya da arabuluculuk hakkında bölümü bulunan kitapların listesini yayınlıyoruz. Arabuluculuk hakkındaki makalelere ise kitapların bibliyografyasından ulaşmak mümkün.

Okumaya devam et

Kitap kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

An alternative to alternatives

Malike Polat – Senior ICT Expert, LLM

Alternative is a word which may offer true relief when it is actually found in reality. In this aspect it may reinforce an individual’s quality of problem solving mechanism as well. When it comes to law it seems like legislators are also aware of this problem solving mechanism and significance of alternative resorts. Considering that the term of conflict is an undeniable part of human life and courts are the only civilized version of legal problem solving mechanism, it is not hard to understand why case loads unpredictably increased over the entire world. To cope with this problem a new concept called Alternative Dispute Resolution (ADR) presented as a new panacea for this century’s legal problems.

Okumaya devam et

Editöre Mektup, Geleceği Görmek, Haberler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

AUÇD Basın Açıklaması: “Arabuluculuk eğitimini lisanslı hukuk fakülteleri, Barolar Birliği ve Adalet Akademisi verecek”

Basında ve çeşitli internet sitelerinde yapılan eğitim duyuruları üzerine halkımızı ve ilgilileri dikkatli davranmaya davet etmek üzere basın açıklaması yapmak gerekmiştir.  Yurt dışında kurulu vakıf üniversitesi veya dernek-klüp statüsünde olmasına rağmen “resmi eğitim veren devlet üniversitesi” veya “arabuluculuk okulu” adı altında yapılan eğitimlere katılmanın, arabuluculuk hakkında “bilgi edinmek” dışında, katılımcılara arabuluculuk belgesi alma ve Adalet Bakanlığının açacağı arabuluculuk sınavına katılma hakkı vermeyeceği konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu henüz yürürlüğe girmediğinden kanun gereğince arabuluculuk eğitimi verebilecek resmi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Kanun yürürlüğe girdiğinde eğitim sadece Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi ve lisans verilmiş hukuk fakülteleri tarafından verilecek olup eğitim kurumları  Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacaktır. Yukarıda bahsedildiği türden mağduriyetlerin yaşanmaması için Bakanlıkça lisanslama yapılmadan önce eğitim alınması tavsiye edilmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği
Yönetim Kurulu
Arabuluculuk Eğitimi, Arabuluculuk Sınavı, Arabuluculukta Kariyer, Doğrular ve Yanlışlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

CHP Arabuluculuk Yasası için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Milliyet Gazetesi‘nin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi,  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu bir kısım maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunu Ankara Milletvekili Levent Gök ve Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan gerçekleştirdi. Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Levent Gök, “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Kanun’la ilgili olarak, yasalarımızda uzlaşma hükümleri bellidir. Bu kanun, mahkemelere alternatif iktidara bağımlı bir sisteminin oluşmasını yol açacak şekilde önümüze gerçekleştirmektedir. Hukuk devleti yeni tehlikelere açık hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Okumaya devam et

Doğrular ve Yanlışlar, Haberler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TGRT Günün İçinden programında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu tartışıldı

TGRT televizyonunda Gülden Kalecik’in sunduğu ve Ayşe Dilek Ergüler’in konuk olduğu Günün İçinden programında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu tartışılıyor.

Haberler, video kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Yalan gözlerden anlaşılır mı?

Pek çok filmde, NLP (Neuro Linguistic Programming) tekniklerinde ve iletişim kurslarında gözlerin yalan söyleyenleri ortaya çıkaracağı teorisi ileri sürülür. Ancak Edinburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, yalan söyleyen kişilerin şimdiye dek kabul edilen tezin aksine göz hareketlerine bakarak anlaşılamayacağı sonucuna vardı. Araştırmacılardan Caroline Watt, sanılanın aksine konuşurken sağ ya da sol gözü yukarı kaldırmanın yalan söylemekle kesinlikle ilişkilendirilemeyeceğini belirtiyor.

Okumaya devam et

Doğrular ve Yanlışlar, Haberler, Müzakere Yetenekleri, Raporlar / Çalışmalar kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın