Yılmaz: Hukukçu olmayanlar şeriat ve töreye göre arabuluculuk yapabilir

CHP Uşak Milletvekili, Dilek Akagün Yılmaz arabulucuk kanunu tasarısının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. TBMM’de CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, yargının yükünü azaltmak için uygulamaya konulmaya çalışılan uygulama ile hukukçu bile olmayan kişilerin arabuluculuk ile yetkili kılındığını kaydetti.

Tasarıya göre arabulucuların hiçbir kural ile bağlı olmadıklarını belirten Yılmaz, “Taraflar şeriat, töre kurallarına göre uyuşmazlıklarını çözmek isterlerse, bu da mümkün olacak demektir. İcra hakimi de hukuki menfaatlerin olup olmadığı ya da yasalara uygun olup olmadığı hakkında bir inceleme yapamayacaktır. Bu durumda güçlünün zayıfı ezmesi, kadının haklarını elde edememesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir. Boşanma, nafaka ve miras hukuku gibi her türlü dava bu kapsamda değerlendirilebilecek. Belki kadın nafaka veya tazminat hakkından mahrum kalacak.” diye konuştu. 4 yıllık üniversitelerden mezun olan herkesin, alacakları eğitim sonrasında arabulucu olarak çalışabileceğini söyleyen Yılmaz, bu görevin Hukuk Fakültesi mezunları tarafından yerine getirilmesi gerektiğini savundu.

Yılmaz, arabulucuların, çalışmaları sırasında hiçbir kurala bağlı olmadığını ifade ederek, ”Tarafların istedikleri usule göre aleniyet ilkesine aykırı olarak, gizlilik içinde işlemleri yürütürler. Bu durumda ise taraflar şeriat, tarikat ve töre kurallarına göre uyuşmazlıklarının çözümlerini istediklerinde bu da mümkün demektir. İşte bu alternatif kadı sistemini karşımıza çıkartabilir” diye konuştu.

Tasarıda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurabileceğinin öngörüldüğünü belirten Yılmaz, özellikle kadınların, hukukçu olmayan arabulucular ile eşlerinin ve töre baskısının altında, çocuklarının velayetini dahi alamayabileceğini, nafaka ve tazminat gibi haklarından mahrum kalabileceğini ileri sürdü.

Tasarıya göre arabulucuların hukukçu olmasının gerekmediğini dile getiren Yılmaz, hukuk fakültesi mezunu olmayanlara yargılama yetkisinin verilmesinin, başlıbaşına bir sorun olduğunu söyledi. Yılmaz, ”Bu kişiler, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına bağlı olduklarından yaptıkları arabuluculuk faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız davranmaları da mümkün görünmemektedir. Arabuluculuk hak ve haklının bulunmasını değil, her ne koşulda olursa olsun uyuşmazlıkları sonlandırmayı hedeflemektedir. Hak arama özgürlüğüne ve hukuk sistemimize vurulan bir darbe niteliğindedir” görüşünü savundu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de uyuzmazlığın ciddi bir olay olduğunu, bunun, iş bitirme, barıştırma basitliğine indirgenemeyeceğini ifade etti. Uyuşmazlığın hukuki bir disiplin olduğunu kaydeden Öztürk, arabulucuların profesyonel ve hukukçu, hatta avukat olması gerektiğini belirtti.

Öztürk, tasarıyı, ”arabozuculuk tasarısı” diye nitelendirerek, ”Bu, avukatlık mesleğini bombalayan, yeni bir pazar yaratan bir kurum niteliğindedir. Hak ve adaleti gerçekleştirmek, pazar konusu edilemez” dedi.

Facebook yorumları

comments

Powered by Facebook Comments

Bu yazı Haberler kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yılmaz: Hukukçu olmayanlar şeriat ve töreye göre arabuluculuk yapabilir için 2 cevap

  1. Zeki Karali der ki:

    ”Hukukçu olmayanlar şeriat ve töreye göre arabuluculuk yapabilir” cümlesini bir an için doğru kabul edersek ; ”Hukukçular şeriat ve töreye göre arabuluculuk yapabilir” cümlesini de doğru kabul etmemiz gerekir. Çünkü bu iki cümle de varsayımdır. Kişisel görüşüm, polemik yapmak yerine yapılması gerekenin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat fakülteleri şeklinde 4 yıllık okulların yasa metninde tek tek sıralanmasıdır. Yasaya karşı çıkıyor gibi gözükeceksin, sonra bu görevi hukukçu olanlar yapsın diyeceksin, burada bir çelişki var. İdari yargıda Hakim olunabiliyorken, Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde Hukuk dışı branşlardan seçim yapılabiliyorken, Liyakat ve tecrübenin, Uzmanlığın en çok gereksinildiği ; Arabuluculuk gibi bir konuda bile Hukuk dışı fakültelerin dikkate alınmaması itirazı var. Bu da bütünüyle yanlıştır. Çünkü Arabuluculuk Yönetim yeteneği olmayan kişilerin yapabileceği bir iş değildir. Bu da Hukuk bilgisine ilaveten tecrübe, liyakat, yöneticilik gibi daha tekemmül etmiş özellikleri olan kişileri gerektirir.

  2. İbrahim der ki:

    Arabuluculuk yapmak için illa hukuk fakültesi mezunu mu olmak gerekiyor? Toplumdaki hiç kimse arabuluculuk yapma kabiliyetine haiz değil;yani iletişim kurma kapasitesine sahip değil (hocası,doktoru,iktisatçısı,mühendisi,öğretmeni…), sadece 4 yıllık hukuk fakültesi mezuunları bunu yapabiliyor.Bu yüzden de insanlar mahkemelerde sürünüyor,çile çekiyor.Amaç arabuluculuğu kimin yapabileceği ,kimin bu özelliklere haiz filan olduğu değil;Burada doğacak rantı yargı,hükümet içindeki ve basında çöreklenmiş hukuk mezunlarıyla birlikte avukatlara peşkeş çekmek,biraz daha halkı sömürmelerine fırsat tanımaktır.
    Bu işi avukatlar yapacaksa yeni bir düzenleme yapmaya gerek yokdu .Mahkemelerde ne güzel sürünüyorduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.