Birden fazla kişinin mağduriyetine sebep olan suçlarda uzlaşma

Uzlaştırıcı olarak atandığım ilk olayda bir sanık ve iki mağdur vardı. İfadeleri incelediğimde sanık ve mağdurlardan birinin uzlaşmayı kabul ettiğini. Diğer mağdurum ise ifadesinde sadece davacı ve şikayetçiyim dediği ve uzlaşmayı kabul ettiğine dair açık beyanının olmadığını gördüm. Bu durum CMK 253/7 uyarınca bana uzlaşma için verilen dosyada uzlaşmanın başlamasına engel teşkil eden bir durumdur. Bahsettiğim madde hükmü söyledir.

CMK 253/7 Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

Bunun üzerine dosyayı tevdi eden savcılığa aşağıdaki dilekçeyi yazarak verdim. Uzlaştırıcı avukat arkadaşlara örnek olması dileğiyle.

………………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ‘NA
__________________

Hz. No :200../…………….

Konu : Uzlaştırıcılık Görevinin ifası için gereken şartların tam olmadığı.
Açıklaması : ………/…./……. günü sn. savcılığınızca aranarak ……….. Barosu tarafından yukarıda hazırlık numarası yazılı bulunan soruşturma dosyasında uzlaştırıcı olarak atandığım bildirilmekle, tarafıma dosya evraklarından fotokopi teslim edilmiş olup, dosya ve uzlaşma şartları incelenmiştir.

Buna göre yaralamalı trafik kazası şüphelisi ………. ………… kolluk ifadesini savcılık huzurunda tekrar ettiğinden uzlaşma talep ettiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Müştekilerden ………. ………….. kolluk ifadesinde uzlaşma olabileceğini bildirmiştir. Diğer müşteki ……………. ………….ise sadece davaci ve şikayetçi olduğunu ifade etmiş ancak uzlaşmayı kabul edebileceği yönünde hiçbir ifadesi bulunmamaktadır.

CMK 253/7 Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle dosya hakkında uzlaşma görüşmesi yapılabilmesi için sn. savcılığınızca diğer müşteki ………. ……………….‘e CMK 253/4 uyarınca uzlaşma talebinin kabul edilip edilmediğinin sorulması ve mezkur maddedeki sürenin beklenerek neticede doğacak duruma göre hareket edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Durum taktirlerinize saygı ile arz olunur.

Av. ………. ……………..

Facebook yorumları

comments

Powered by Facebook Comments

Bu yazı CMK - Uzlaşma kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.