Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi

Bu başlık Ankara Barosu Dergisinin güz sayısında yayınlanan bir makaleye ait. Makale Çankaya Ünv. Hukuk Fak. Arş. Gör. Alper Bulur tarafından kaleme alınmıştır. Arabuluculukla ilgilenen herkesin mutlaka okumasını tavsiye ederim. Sn. Alper Bulur ‘u bu değerli çalışması nedeniyle kutlamak gerekir.

Makalede;

  • Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
  • Karşılaştırmalı Hukukta Alternatif Uyuşmalık Çözüm Yolları
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Mahkemede Cereyan Eden Yargılamaya Göre Olumlu Yönleri
  • Arabuluculuk Yöntemi
  • Arabuluculuk Yönteminin Sahip Olduğu İlkeler

başlıklarında konu oldukça ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Ayrıca “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” üzerine bazı eleştirilerde bulunulmuş ve değişiklik önerileri dile getirilmiştir. Makalenin sonuç kısmında ise şu idelere yer verilmiştir:

Yargının iş yükünün oldukça fazla olduğu ülkemiz bakımından da alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının değerlendirilmesi ve uygulama alanı bulması yerinde olacaktır. Söz konusu yöntemlerle çözüm bulabilecek uyuşmazlıklar, tespit edilir ve bu yöntemler kullanılarak çözüme kavuşturulabilir ise, hem yargının iş yükü azalacak hem de sosyal barış korunmuş olacaktır.

Burada üzerinde durulması gereken bir konu da, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin asla sihirli bir değnek olmadığıdır. Söz konusu yöntemler yargı ile birlikte yürüyen ve sadece ona yardımcı olabilecek yöntemlerdir. Zira yargı sistemimizin sorunları böylesine basit bir yönteme işlerlik kazandırılması ile çzülebilecek nirelikte ve nicelikte değildir. Ancak burada belirtmemiz gereken diğer bir konu da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve özelde de arabuluculuk konusunda özellikle bazı barolar tarafından dile getirilen “çok hukukluluk”, “şeriat düzenine geçiş” ve “devler mahkemelerinde cereyan eden yargının pasif (etkisiz) hale getirilmesi” bir takim hukuki dayanaktan yoksun eleştirilere katılmamızın mümkün olmadığıdır.

Facebook yorumları

comments

Powered by Facebook Comments

Bu yazı Raporlar / Çalışmalar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.