Türk Ceza Kanununda uzlaşma kapsamına giren suçlar

Uygulayıcıların ihtiyaçlarına anlık cevap verebilmesi açısındanTürk Ceza Kanunu’ndaki uzlaşma kapsamına giren suçların ve şikayete bağlı suç ve cezaları düzenleyen özel kanunların listesini yayınlıyoruz.

Türk Ceza Kanununda uzlaşma kapsamına giren suçlar şunlardır:
1. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86)
2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 89)
3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
4. Tehdit Suçu (TCK m. 106/1-2. Cümle)
5. Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
6. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117)
7. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)
8. Hakaret Suçu (TCK m. 125)
9. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)
10. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)
11. Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)
12. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
13. Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)
14. İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu
15. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154)
16. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)
18. Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)
19. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
20. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
21. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
22. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209)
23. Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233)
24. Sır Niteliğindeki Bilgi veya Belgeleri Açıklama Suçu (TCK m. 239)
25. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)

Uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği bazı özel kanunlar şunlardır:
1. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5. Ticari İşletme Rehni Kanunu
6. İcra ve İflas Kanunu
7. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
8. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
9. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
10. Türk Ticaret Kanunu
11. Sigorta Murakabe Kanunu
12. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

Bu metin Birleşmiş Milletler ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabı”nın 67.  sayfasından alınmış ve bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır.

Kitabın tamamını indirmek için:

LİNK 1 (Birleşmiş milletler sitesinden) : TIKLAYINIZ

LİNK 2 (Altenatif link – Rapid Share)  : TIKLAYINIZ

Facebook yorumları

comments

Powered by Facebook Comments

Bu yazı CMK - Uzlaşma kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.